Nhà máy giày ở Việt Nam

Nhà máy giày dép

· Thành lập năm 2003
· Nhân viên: 2000
· Diện tích: 30.000 M2
· Sản phẩm: dép xỏ ngón, sandal, nữ, giày thể thao,..
· NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 300.000 đôi/tháng 3.600.000 đôi/năm
.CÔNG SUẤT MẪU: 500 đôi/tháng

20220507180655
20220507180706

tỉnh An

.NĂNG LỰC NĂM 2013
.Hàng ngày - 1.300 cặp trên mỗi dòng
.Tháng - 100.000 đôi
.Hàng năm - 1.200.000 đôi
.ĐẶT 986.160 đôi
.LẮP RÁP 1.214.400 đôi.
· 410 nhân viên
· 6 đường khâu nhóm

_20220507180701
20220507180632
20220507180711